Prekognice

HOST
Motto:: Nic se na tomto světě nedejě bez důvodu.


Prekognice > Zajímavosti PREKOGNICE > z domova a ze světa
Téma: Teror v Barceloně
přídáno dne 26.08.2017 11:15:36
prekognice
administrátor


Počet reakcí: 5
Registrace:
27 May 2008A opět se opakuje scénář jako v Paříži, Bruselu, Manchesteru, Londýně a jinde. A opět kecy jak se musíme semknout, jak nesmí svět ustoupit terorismu, jaká je to tragédie a jak vlády udělají vše, aby byli teroristi, co tento čin spáchali, dopadeni a potrestáni.
To je snad jasné ne?
Ale co mě na tom štve nejvíce je to, že se zase NIC nestane a nadále se budou přijímat milióny imigrantů, kterým bude poskytnuta nadstandardní péče a bude se čekat na další hnusný teror a budou zabíjeni nevinní lidé. Potom se zase všichni politici objeví na obrazovkách s plnou hubou neskutečných keců. Třeba příště v Praze, nebo Brně. A protože se to stupňuje, mohou příště použít i biologickou zbraň, nemusí to být jen auto, se kterým najedou do lidí.
Prohlášení muslimů.
„Na Česko byla vyřčená fatva. Není otázka jestli, ale kdy to přijde a poteče krev a šedý mozek bude stékat po stěnách.“ Zprávu převzal Útvar pro odhalování organizovaného zločinu ÚOOZ Praha i nenávistný milovník islámu Halík… Dodnes však nebyla varována jediná státní instituce, jediné nádraží, nebo škola či nemocnice.
Český král a císař Karel IV. velmi drsně o přistěhovalcích a muslimech. Václav Havel a Kocáb by ho asi označili za rasistu a xenofoba.
Jeho Veličenstvo český král Karel I. (jako římský císař IV.) napsal v návrhu zákoníku „Maiestas Carolina“ toto:
„Pohanům či Saracénům naprosto zapovídáme a zakazujeme zřizovat si v našem nejkřesťanštějším Českém království obydlí nebo zakládat si dům; a přikazujeme, že nikdo z našich věrných poddaných nesmí ve svém domě na svých polích přijímat pohany či Saracény, leda by jim, jako pocestným procházejícím přes naše království do míst značně odlehlých nebo jako osobám pohybujícím se po našem království za obchodem či jinou záležitostí, posloužili coby hostitelé nebo stájníci vším potřebným a příhodným; to připouštíme, ovšem pouze potud, pokud to někomu nezpůsobí odpadnutí od katolické víry."
(V dobách Karla IV. byli za Saracény považováni Turci a Arabové, pojmenování je ale možné považovat i za synonymum k muslimům, ale také k muslimským vojákům.)
Je sice pravdou, že Karlův zákoník byl natolik kontroverzní, že ho sněm nikdy neschválil. Ale Karel IV. už tehdy moc dobře věděl o nebezpečí.
Karel IV. byl mírumilovný, a kdy to šlo, volil dohodu před válkou, s jedinou výjimkou a to byl boj s muslimy. Jeho otec Jan Lucemburský, největší válečník té doby, ho musel téměř násilím zadržet od toho, aby nejel osobně bojovat s muslimskými nájezdníky do Španělska. Obranu Evropy a křesťanských hodnot před islámskými kolonizátory považoval Karel IV. za prvořadou povinnost každého evropského státníka. Pro tohle všechno je odkaz císaře Karla IV., skutečného otce vlasti, stále aktuální a musíme si ho připomínat dnes a denně.
Dnešní politici si vůbec neváží předků, a jak jsem psal v článku „Adresát známý“, “Chybí nám správné vzory a neopíráme se o desatero či o právo a neplatí nic, co by bylo posvátné pro každého z nás."
A toto se děje denně ve světě!
„Dvanáctičlenný muslimský gang sedm hodin non-stop znásilňoval matku dvou dětí. Muslimští diváci tleskali a volali „děvka“ a „patří jí to“. Znásilnit nezahalenou bílou ženu není hříchem proti islámu.“
Varuji před západoevropskými liberály a socialisty, kteří prosazují multikulturní společnost. Náboženský pluralismus a ekumenismus je de facto multikulturalismem, který vede k našemu sebezničení. Naši předkové svedli mnoho bitev s vojsky Mohameda a uchránili náš kontinent od islámského primitivismu, protože měli skutečný motiv k boji. Chránili totiž svou víru, své rodiny a svou vlast. Na co čekají dnešní politici v Evropě?

Kartomant a jasnovidec
 

Powered by Prekognice v18.7 (RSS feed)