UKÁZKA

REGRESNÍ PŘÍBĚHY

Motto:

Nic se na tomto světě neděje bez důvodu. Většinou jsou nám ale ty pravé důvody

utajeny, a proto pokládáme mnoho věcí za nesmysl. Autor

Předmluva

Regrese  je nejčasněji spojováno s minulými životy, což není tak docela přesné,

protože regrese znamená pohled zpět. Podniknout regresi tedy nutně neznamená

prožít si jeden z minulých životů, ale je taky možné znovu si vybavit již dávno

zapomenuté dětství a najít v onom časovém období tohoto zrození kořeny

současných problémů. Moje regrese je nehypnotická a není proto důvod k

obavám k jakémukoliv zásahu do psychiky, protože celý proces probíhá s plným

vědomím a na základě vaší svobodné vůle. 

Představte si, že se díváte na televizi, vidíte v ní svůj minulý život a popisujete

ho terapeutovi. Ve skutečnosti své minulé životy znáte, pouze si je

nepamatujete. Je to tak, jako kdybyste devadesátileté bývalé herečce pustil její

první film. Už ho dávno zapomněla, ale jak film stále běží dál, opět si na

natočení jednotlivých scén vzpomíná a popisuje tomu, kdo jí ten film pouští.

Dokonce popisuje drobné detaily, je zároveň tam i tady a plně vše rozlišuje. A to

je vlastně regrese v kostce.

Minulý život se prochází celý, včetně početí a smrti. Poznáte tak nejenom

svobodnou možnost volby v tom kterém zrození, ale i odkud a kam jdete. Proč

tady jste, proč máte určité problémy ap. Poznáte taky co je a co není po smrti a

co to smrt vlastně je. Především se však zpětně upravuje energie. Především je

to však celé o tom, že se hledají příčiny problémů, které máme. V minulém

životě je možné je nalézt. Pochopit je, přijmout je a tím současný problém

"rozpustit". Je jedno, jestli máte partnerské problémy, problémy s jakoukoliv

drogou nebo problém vůbec žít. Všechny tyto problémy mají jeden stejný kořen

a je dobré je řešit, protože jen když je vyřešíme, budeme moci jít dál a

dosahovat lepší budoucnosti. Tento život je výslednicí vašich minulých životů

resp. toho posledního.

Tak, jak žijete tento život, budujete si své nové zrození, tedy život nový. V

každém životě jste měli a máte možnost svobodné volby, možnost svobodně se

rozhodnout a to není právě málo, ať už toho využíváme nebo ne. Je důležité si

pamatovat, že všechno, co jste kdy v životě udělali, udělali jste právě proto, že

jste mohli a že jste chtěli. 

leden 2017 Bohuslav Slávo Heřmánek

OBSAH – Regresní příběhy

Kapitola I.

01) královský gambit

06

02) strážce mohyly

09

03) ďáblův učeň

17

04) kardinál

20

05) cesta po moři

23

06) kat

27

07) poustevník

32

08) ranhojič

38

09) pastevec

41

10) čaroděj

44

11) lovec

47

12) pečeť

50

13) souboj

86

14) šibenice

90

15) most

93

16) klec

95

17) ostrov

101

18) vězeň

104

19) zámek

109

20) Afrika

111

21) Tibet

114

22) zemětřesení

116

23) zlato

122

24) žebrák

126

25) voják

129

26) galeje

133

27) hodiny

137

28) hvězda

141

29) košile

144

30) láhev

147

31) lampa majáku

150

32) macecha

154

Závěr

161

Kapitola I.

Královský gambit

rálovská hra se rozehrála jako na šachovnici mezi sourozenci královské

rodiny. Jeho veličenstvo, král Eduard se nervózně procházel po své

pracovně a v ruce za zády svíral dopis. Nové hlášení o výstřelcích jeho bratra

prince Viktora. Trpělivost přetekla. Třískl pěstí do stolu a hlasitě zaklel. Zavolal

komořího a kancléře a nařídil okamžitě prince zatknout a převést na sídlo jeho

babičky Anny, a stráž ho bude hlídat 24 hodin denně, neopustí sídlo, jde do

vyhnanství. Bez soudu. Rok 1622 byl rokem nestálým a králova pozice byla

ohrožena rebeliemi a v neposlední řadě i svým bratrem. Byl přesvědčen, že

udělal správné rozhodnutí.

Jeho bratr se dostal do vyhnanství, ale bylo to spíše královské letní sídlo, kde

měl vše, na co si vzpomněl. Pořádal plesy, honitby, radovánky, jen nesměl

opustit území, jinak si mohl dělat, co chtěl. Byl to nestoudný ochlasta, sadista,

který s libostí mlátil bičíkem na koně své sluhy, i když neměl žádnou příčinu je

trestat. Kdo mohl, ten se mu vyhýbal, včetně stráže. Stejně nemohl odejít bez

svolení Jeho výsosti Eduarda, bylo mu jasně sděleno, že v tom případě bude

zatčen a popraven za spiknutí proti králi.

Žil jsem tedy nestoudným a zhýralým životem několik let ve vyhnanství, ale

bylo to bezstarostné období, o nic a nikoho jsem se nemusel starat, měl jsem

vše, na co jsem si pomyslel a to mi stačilo. Mohl jsem se krotit a nemusel mne

můj nenáviděný bratr a král vyhnat z královského paláce, za takovou patálii jako

bylo znásilnění uškrcení jedné pitomé husy, komorné.

Jednou mu to vrátím a budu…

K