PREKOGNICE

výklad z karet a jasnovidectví

anglicky Vítá vás prekognice® výklad budoucnosti z karet česky

podmínky pro konzultaci a obchodní podmínky

Podmínky pro online konzultace telefonem, nebo pro CHAT,SKYPE (prekognice)
prekognice

- adresa: 50732 Slavhostice 15, pošta Kopidlno


- Převod na účet banka převádí do tří dnů, max. týdne, déle to netrvá.
- Pokud jste zaplatili, máte 14 dní pro získání termínu pro konzultaci.
-Termín získáte na tel. číslech nebo e-mailem:

- Konzultace se může uskutečnit již do 7 dnů, lze se ale dohodnout i na pozdějším termínu.
- Přesný termín pro online konzultaci, t. z. den a čas, budete muset dodržet.
Pokud po zaplacení do 14 dnů nepožádáte o termín, nebo nedodržíte termín konzultace, platba nebude vrácena z důvodu blokování termínu a přeobsazení termínu pro jiného klienta.
- Každá objednávka, která je potvrzena nebo je zaplacena se považuje za závaznou.
- Zrušení objednávky knihy je možné kdykoliv. Pokud byla objednávka již uskutečněna, lze knihu vrátit do 14 dnů podle §§ 818-1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. OZ, bez udání důvodu. Ve smyslu § 2110 se odstoupení od smlouvy nevztahuje na zboží, které nemůžete vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi.
- Termín konzultace lze zrušit nejpozději 3 dny před dohodnutým termínem a to bez důvodu. Pokud byla již provedena platba, bude do tří dnů finanční částka okamžitě vrácena na účet, po poskytnutí a upřesnění adresy klientem.
- Pokud dojde ze strany klienta ke zrušení termínu kratším jak 3 dny, a byla již platba provedena, souhlasí klient se zaplacením storno poplatku, jehož výše je 200 Kč z časového důvodu, pro přeobsazení termínu pro jiného klienta.
- Klient má právo na nový termín, pokud se vyskytnou závažné okolnosti, které mu brání termín dodržet. Nový termín lze dohodnout telefonicky nebo mailem.
- Pokud se z důvodu jakékoliv poruchy spojení ze strany provozovatele PREKOGNICE přeruší konzultace, klient obdrží nabídku plného nového termínu, pokud nemůže již daný termín dokončit a konzultace nebyla delší jak 15 minut.
- Vyhrazuji si právo přesunout termín plánového výkladu v případě, pokud se vyskytnou takové okolnosti, které znemožní dodržet daný termín (nemoc, jakákoliv porucha spojení a přerušení dodávky elektrického proudu, nebo vyšší zásah moci). V takovém případě budou klienti včas informováni a bude jim nabídnut nový náhradní termín, pokud zanechají na sebe spojení. V opačném případě si klient musí telefonicky zkontrolovat platnost termínu. Doporučuji krátce před cestou zavolat nebo poslat SMS.
- Osobní údaje klientů, jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Veškeré údaje získané od kupujících jsou použity výhradně pro vnitřní potřebu obchodního vztahu a nejsou poskytovány třetím osobám. Osobní data v objednávce tovaru jsou okamžitě po vyřízení objednávky bezpečně zrušena a vymazána.

- Služby mohou využívat pouze osoby starší 18 let, výjímka je osobní konzultace s doprovodem zákonné osoby.
- Při osobní konzultaci je platba v hotovosti.
- Připravte si také otázky, na které chcete znát odpověď.
- Neřeším na dálku zdravotní stav či diagnostiku.
-Telefonické rozhovory mohou být monitorovány i bez souhlasu. (případný nesouhlas - klient se musí jasně vyjádřit)
- Při konzultaci je 100 % diskrétnost zaručena a je samozřejmostí.
- Při elektronické či telefonní konzultaci nesděluji žádné diskrétní a intimní nebo jiné informace o druhé osobě starší 18 let, a to ani s jejím souhlasem. Výjímka, pouze při osobní konzultaci, pokud bude tato druhá osoba přítomna a vysloví jasný souhlas.

Každý klient, který přijde za účelem konzultace, bere na vědomí, že tak činí na základě své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nenápadně nevýhodných podmínek. Poskytování konzultací je velice individuální a pro každého klienta jiným způsobem specifické. Žádám všechny, kteří se rozhodnou pro konzultaci, aby výše uvedené respektovali a uvědomili si, že především oni sami rozhodují o svém osudu. Já jsem tu pro své klienty proto, abych jim ukázal i jiný pohled na situaci, popřípadě ukázal směr. V žádném případě toto nesmí být ze strany mých klientů bráno jako dogma, od kterého není možno se odchýlit.