PREKOGNICE

výklad z karet a jasnovidectví

nové příběhy
 


Prognóza pro Českou republiku - rok 2017


Obecné tendence: Na Českou republiku bude mít velký vliv zpomalení ekonomiky v Číně, hrozba Brexitu, opětovné problémy v Řecku, migrační krize a vztahy Evropy a USA k Ruské federaci. Fiskální situace, se bude zhoršovat a tím pádem poroste nejenom cena ropy, ale vliv na to bude mít i ECB, (evropská centrální banka), která nehospodaří tak jak by měla a má velké rizikové transakce, které zpomalují hospodářský růst v mnoha zemích Evropy. Zpomalení ekonomiky povede k zvyšování cen na všech frontách hospodaření, od energie až po služby, byty, úroky, hypotéky, potraviny apod. (Fiskální politika je součást hospodářské politiky státu, která se snaží ovlivnit vývoj ekonomiky změnami a struktury veřejných výdajů a daní. Na rozdíl od monetární politiky, která pečuje o stabilitu měny, je fiskální politika nástrojem aktivního zasahování státu do hospodářství.)
Přestaňte číst prázdná slova bez vysvětlení typu „záleží jen na nás, jaký bude náš život“, nebo, „nejdříve musíš pozitivně myslet“ a jiné bláboly. Nejprve musím odstranit překážky, pouhé myšlení mi nepomůže. Jak správně myslet a jak se řídit zákony Karmy, jsem psal v mnohých zajímavostech. Přestaňte mít obavy z takových prognóz, jako jsou „Mars krouží kolem jako sup a přináší katastrofy a pohromy, války a bídu", apod. Mars tady krouží miliardy let a miliardy let tady ještě bude ovlivňovat určité přírodní katastrofy, nebo i katastrofy osobní. Jednou je silný, jednou nemá žádný nebo minimální vliv. Byl nám dán dar rozumu, tak je potřebné ho používat. Přestaňte se bát prognóz Nostradáma, baby Vangy a jiných úžasných jasnovidců, kteří předpovídali mnohé tragédie. A proč se některé nenaplnily? Protože v jejich prognózách byly vždy „únikové cesty“ co udělat, aby se určité situace nenaplnily. A to proto, že ti, kteří mohli, použili mozek. A naopak, tím, že se podcenily prognózy a varování a používala se arogance, moc, síla a velké Ego, se staly katastrofy a to nejenom války a genocidy, ale i zemětřesení, hurikány a to z důvodu narušení přírody člověkem. Nemohu si vybírat z prognóz jen část, prognózu musím vnímat jako celek. To je jen účelové zastrašování. A proti přírodě ještě nikdo nezvítězil. Dokonce, kdyby lidstvo zmizelo z planety Země, do 30-50 let by se nastolila rovnováha Zeměkoule, vyčistila by se od všeho co ji ničí, i když atom by někde byl i sta tisíce let. Ale příroda by se vrátila do normálu. Rozumným rozhodnutím, zmírní lidstvo téměř vše, od znečišťování planety a následným katastrofám až po toleranci a žití národů v porozumění a míru, až po zmírnění bídy a nemocí apod.
Lidé toto všechno moc dobře vědí a mohou mít i andělská křídla, nic neudělají a ani neovlivní rozhodnutí vyšší rady Evropy či světových vůdců, protože se řídí heslem, „co mě nepálí, nehasím“. Nikdo za vás nic neudělá a lhostejností se nikam nedostanete. A tím, že je jim to dovoleno, jen oni rozhodují, jakým směrem se svět bude ubírat a potom ani volby nebudou mít takovou váhu, aby se svět zlepšil. Přesto, aby svět fungoval, musí být v rovnováze. Nelze být či mít jen pozitivum. A proto, jsou na světě místa kde je radost žít a existovat a naopak jsou místa postižená tragédiemi jakéhokoliv rázu. Nikdy nezměním danou situaci tím, že podám krajíc chleba, ale tím že umožním na ten krajíc v přijatelných podmínkách, vydělat, nebo pšenici vypěstovat a chléb vyrobit.

Úspěch: Velký úspěch bude v medicíně a to v léčbě rakoviny a AIDS. Sice se ročně zvyšuje počet nemocných, ovšem počet úmrtí se rapidně snižuje. Nikoho ani tak nezajímá úspěch sportovců, nebo na poli vědy, to je jen nárazová euforie. To přichází jako tsunami, která zase opadne, a lidé zapomenou. Ovšem mít naději na uzdravení je v neustálých myšlenkách.

Ze světa: Největším překvapením bude Donald Trump, prezident USA, který bude ve své funkci pouze jeden rok. Bude odvolán ze své funkce senátem, potažmo soudem. Impeachment bude velkým překvapením, pokud neodstoupí sám. V Německu přes veškeré politické a ekonomické problémy posílí svou pozici Angela Merkelová, současná kancléřka. Dalším překvapením a myslím si, že tím největším, bude (jedná se o tom tajně už několik let), přímé zveřejnění existence a kontakt s mimozemskou civilizací a jejich přínos lidstvu. Od mikročipů až po složité technologie. I když toto vše může být o pár měsíců (snad ne let), posunuto. Anebo se zveřejní aspoň část této spolupráce.
V této prognóze už nebudu popisovat kde, kdo a kdy zemře, kde bude kdejaká katastrofa a jiné negativní aspekty. Mnohé to nečekaně překvapí, ještě by to nečekali. Je to velmi traumatizující i pro ty, kterých se to týká, jako například byla smrt Věry Čáslavské, nebo havárie letadla se sportovci. Přestaňte se bát všech negativních věcí. Vše na tomto světě a i ve vesmíru je energie. Kvantová energie. A cokoliv negativního má vyšší frekvenci a rychlost a také se to rychleji snadněji naplňuje, pokud to i ve svých myšlenkách dovolím. Přitáhnout potom něco pozitivního, dá tisícinásobnou práci. Opakuji, nejprve musím odstranit překážky, eliminovat nebezpečí, chránit se. Pouhé pozitivní myšlení mi nepomůže. Začít něco podnikat, zdravě přemýšlet, více se zajímat o dění světa, nejenom mého, riskovat minimálně, potom si můžu současně pro klid duše opakovat stále dokola, dokážu to, zvládnu to, umím, zasloužím si, přeji si.

Stále platí, že rok 2017 bude také rokem násilí, terorizmu, útoků, válek, bídy a utrpení pro státy od Sýrie, Súdánu až po Egypt, Afganistán apod. Jediné co se vyřeší v první polovině roku, bude ukončení války Islámských států. EU přijme tvrdší zákony o imigraci a ta postupně bude ochabovat a mnozí a to ve stovkách tisíců budou vráceny zpět, což se již uskutečňuje, tak jak jsem tuto problematiku popsal už v minulé prognóze. Státy Evropy přijmou zákony o zákazu propagace islámu, včetně zahalování, nošení burky apod. Ovšem válka je nejlepší vzpruhou ekonomicky a tak jak někde oheň uhasne, na druhé straně se rozhoří. Paradoxem je, že stát, který vede válku proti jinému státu, mu přitom ještě dodává vlastní výzbroj. Stále platí konflikt Izrael – Palestina a s tím související terorizmus.

Z domova: Prezident republiky končí své funkční období a nebude s vysoko pravděpodobností opět kandidovat. Jako důvod bude únava a zdravotní stav. V tomto roce dojde k vyostření politických stran a bude trvat minimálně dva tři roky, než dojde k nečekanému obratu a bude souzen jeden současný politik. Zruší se EET, tak jak se zrušily poplatky u lékaře, zůstane jen pouhé procento z tohoto paskvilu. Karty se pomalu budou obracet a potichu se budou odstraňovat modly i bývalých politiků, tak jako kdysi u Gottwalda a Stalina, i když to je prognóza na delší čas. Na povrh vyplave neotřesitelná a šokující pravda. Začne se uvažovat o zestátnění důležitých a strategických zdrojů, jako je například voda. Žádný stát neudělal to co politici ČR, že prodali vodu zahraniční korporaci. My platíme miliardy a zahraniční korporace inkasují a odsávají. Voda představuje zdroj i limitující faktor (nejen) ekonomického růstu a stability. Domnělý příjem z EET by pokryla obyčejná česká voda. Už toto rozhodnutí je vlastizradou.
Ať chceme nebo ne, přesto můžeme očekávat i pozitivní změny a můžeme se těšit na mnohé radosti. Ono to na první pohled není moc vidět, protože to lidé vidět ani nechtějí ale malými krůčky je lépe a lépe. Ale to nedělá politik, to děláme my všichni, třeba tím, že více utrácíme a tím podporujeme českou ekonomiku. Co by pomohlo je kupovat více českých výrobků, podpořit českého zemědělce, živnostníka, Česko Česku, a přestat podporovat giganty, kteří ničí malé a střední podnikatele. Kupovat tak, aby českých výrobků, služeb, cokoliv, bylo v procentech více než těch ze zahraničí. Odmítnout takové šmejdy, které poškozují zdraví a zatěžují peněženku. A hlavně si uvědomit, že nikdo vám zadarmo nic nedá, ani ten, kdo vám nabízí zboží za 80% slevu. Nepodporovat spekulace, sami potom musí přistoupit na váš scénář a přestanou klamat zákazníka, pokud si ho budou chtít uchovat.

Katastrofy: Přírodní katastrofy v mnoha částech světa jsou normálním jevem, který tady byl, je a bude a to od hurikánů, zemětřesení, záplav až po zmizení některých malých ostrovů v Tichomoří. Největší hrozbou je sopka Etna na Sicílii a vulkanické podloží v Americe, Yellowstonský národní park, t.z. Yellowstonská kaldera. Tyto dvě lokality ohrozí celý svět. A pára stoupá, bohužel. Stále platí, že globální oteplování je katastrofou a opravdu ohrožuje Zemi jako takovou. Ostatní katastrofy, např. vojenský převrat v jedné Evropské zemi, to je věc i politiků, pokud to lidé dovolí.

Závěr: Člověk se vyvinul evolucí a dostal ten dar života a rozumu proto, aby nejenom přežil před dravci, ale aby dostal šanci žít na této krásné planetě v pokoji a míru a v symbióze se vším co ho obklopuje. Proč se potom mezi lidmi objevují dravci, kteří brzdí celý proces. Protože jim to ostatní umožňují a ze strachu jim jdou z cesty. Raději vytvářejí různé sekty, kde budou v pozici lotosového květu meditovat a doufat že přijde ta jejich pravda, která je z 90% falešná. Chraňte se každé takové společnosti, a pokud chcete žít spokojeně, bez ohrožení, šťastni a zdraví, věnujte pozornost svému okolí, svému životu a neodpouštějte jim žádná špatná rozhodnutí. Média ohrožují myšlení vás všech, v jejich scénáři je dané, aby upozorňovaly z 80% na katastrofy, nezdary. Negativní informace převyšují pozitivní. Jejich náplní práce je negativní transplantace do vašeho mozku, a tím vás udržují v napětí, strachu, nejistot a obav a hlavně v poslušnosti, kdy vám diktují, jakým směrem máte jít, jak myslet, například i to, koho volit. Co smíte a nesmíte udělat, jaký trest dostanete za neposlušnost, s jakým platem musíte být spokojeni a stovky dalších pravidel ovčáka. Časem si berete tato pravidla za svá a podle nich se jako poslušná ovce řídíte. A taková ovce, sice bečí ve chlívku, ale když dostanete aspoň něco málo do žlabu, zmlkne, jinak ví, že může mít příště prázdný žlab, nebo může jít na porážku. Musí se dosáhnout toho, aby na otázku „máte vlastní názor“, byla odpověď, „ano, samozřejmě že mám, ale s ním nesouhlasím!“. Proto je vám vysvětlováno mnohé tak, abyste to přijali za své, a to tak dlouho, dokut to budete tolerovat a dovolovat. Neposlouchejte je, nečtěte výmysly a hlavně bojujte proti všemu, co brzdí vývoj celého českého národa. A nakonec, poslední slova umírajícího rabína: „všechno je jinak….“